Op naar Den Haag

Bezoek Den Haag 2e kamer.


Met twee bussen naar Den Haag om 2e-kamerleden te overtuigen, dat verbreding van de vaargeul tussen Holwerd en Ameland absoluut noodzakelijk is.